KathrineKahrs 2015-10-08 08:53:22

Styret 2021/2022

Funksjon Navn Mobil E-mail
Styreformann Fred Arne Bakken 926 19 398 fab@fifteen.no
Sportslig ansvarlig (nestleder) Alexander Huun 478 98 809 alexander.huun@gmail.com
Kommunikasjon Kathrine Kahrs Flage  932 24 631 kathrineflage@gmail.com 
Økonomiansvarlig Annicken G.Kildahl 950 29 956 annicken.g.kildahl@griegstar.com
Bakke/egne renn Torbjørn T. Moe 480 34 079 ttm@bulkeiendom.no
Bruktskisalget Alexander Foss 901 96 950 post@bruktskisalget.com
Sponsoransvarlig Espen Berglund 419 07 677  espbergl@gmail.no
Kirkerudbakken Thomas Picton 906 01 009 thomas@tomrer-thomas.no
Rekruttering og hovedstyret Hilde Matheson 900 25 144 hilde@matheson.no