KathrineKahrs 2015-10-08 08:53:22

Styret 2020/2021

Funksjon Navn Mobil E-mail
Styreformann Fred Arne Bakken 926 19 398 fab@fifteen.no
Sportslig ansvarlig (nestleder) Alexander Huun 478 98 809 alexander.huun@gmail.com
Kommunikasjon Kathrine Kahrs Flage  932 24 631 kathrineflage@gmail.com 
Økonomiansvarlig Annicken G.Kildahl 950 29 956 annicken.g.kildahl@griegstar.com
Bakke/egne renn Torbjørn T. Moe 480 34 079 ttm@bulkeiendom.no
Bruktskisalget Fred Arne Bakken 926 19 398 fab@fifteen.no
Sponsoransvarlig Espen Berglund 419 07 677  espbergl@gmail.no
Kirkerudbakken                      Thomas Picton           906 01 009  thomas@tomrer-thomas.no        
Rekruttering og hovedstyret    Hilde Matheson          90025144    hilde@matheson.no