Meny

Livekamera Kirkerudbakken

Trykk på inken under for å se hvordan forholdene er i Kirkerudbakken akkurat nå.

Kamera Kirkerudbakken

 

 
HanneStifossViermyr389 2020-09-24 11:50:23

Smittevern på Bærums Skiklub skiskole

Vi planlegger skiskolen vår etter beste evne ut fra gjeldende retningslinjer.

Vi er stolte over å kunne skape skiglede hos barn og unge gjennom lek, læring og mestring. Fysisk aktivitet er viktig for barns helse. Bærums Skiklub vil gjøre alt for å legge til rette for en forsvarlig gjennomføring av skiskolen også til vinteren, som høyst sannsynlig kommer til å være preget av koronaviruset.

Vi forholder oss hele tiden til gjeldene retningslinjer for smittevern. Det er viktig å presisere at planene kan endre seg om det kommer oppdaterte retningslinjer fra myndighetene.

HVORDAN HAR DERE KONTROLL OVER DELTAKERE PÅ BARNAS SKISKOLE?

Vi har gjennom deltakerlister god kontroll på hvem som befinner seg på skiskolen til enhver tid.

HVORDAN VIL DERE ORGANISERE UTLÅN AV SKO/SKI? 

Vi vil sterkt oppfordre alle som har mulighet til å medbringe eget utstyr. Kanskje utstyr kan lånes av en nabo, kjøpes rimelig på Finn.no, leies gjennom BUA etc. For de som likevel trenger å leie utstyr fra oss vil vi oppfordere dere til å ta kontakt med oss senest dagen før kursstart. Send mail til post@bsk.idrett.no.

HVORDAN TENKER DERE SMITTEVERN UNDER SKILEIKEN?

Vi vil legge til rette for at ankomst til skiskolen er godt organisert gjennom oppmerkede møteplasser.
I selve skileiken vil vi legge opp til faste grupper hver gang og innenfor det antallet myndighetene til enhver tid tillater. Det vil være en gjennomtenkt plan når det gjelder hvilke aktiviteter og hvilket utstyr som brukes, spesielt med tanke på nærkontakt. Vi vil unngå store ansamlinger med alle barna i skileiken og kun basere oss på aktiviteter gruppevis.

HVORDAN VIL BUSSTRANSPORT HÅNDTERES? 

Vi har en tett dialog med busselskapet når det gjelder organisering av transport til/fra skiskolen. Bussene vil ikke kjøre med full kapasitet og det vil legges til rette for tilstrekkelig med avstand mellom gruppene. I tillegg vil det være gode rutiner når det gjelder av- og påstigning for å overholde retningslinjer for smittevern. Mer detaljert informasjon vil komme før oppstart. En av våre intruktører vil være med å hente barna på skolen og kjøre med bussen til Kirkerudbakken.

VIL DELTAKERE FÅ PENGENE REFUNDERT VED ET NYTT SMITTEBRUDD/NY NEDSTENGING? 

Ved avlysning av kurs før kursstart pga Covid-19, blir kursvgiften tilbakebetalt minus et administrasjonsgebyr på kr 250,-.

Dersom en skole blir rammet av karantene som følge av lokalt smitteutbrudd i forbindelse med Covid19 vil Bærums Skiklulb skiskole ikke kunne tilby erstatning eller refundere deler av kursavgiften for den/de tapte kursdagene. 

HAR DU IKKE FÅTT SVAR PÅ DET DU LURER PÅ? 

Ta kontakt med oss på post@bsk.idrett.no.

For å hindre smitte må alle følge de enkleste og viktigste reglene: 

  1. Syke personer skal holde seg hjemme.
  2. God hånd- og hostehygiene
  3. Holde 1 meters avstand til andre enn sine nærmeste