HanneStifossViermyr389 2015-08-24 19:14:13

Fremgangsmåte på skiskytterrenn. Hva må man gjøre?

 

Fremgangsmåte ved deltakelse i skiskytterrenn

De renn som klubben prioriterer og garanterer at det vil være trenere til å ta seg av innskytingen på, står på en liste som man finner under Renn-Rennoversikt på klubbens hjemmeside Man kan gjerne delta på andre renn, men da må foresatte enten klare å ta seg av innskyting selv, eller sjekke om andre løpere skal delta og at de har sørget for innskytingsledelse.

Man melder seg på via Skiskyting.no og Terminliste. Finn det aktuelle rennet, og trykk på Online påmelding. Påmelding skjer via Min Idrett

Klubben forskutterer startkontingenten for rennet enten den skal betales på forhånd eller faktureres etterpå og krever dem inn igjen ved sesongslutt. Hvis påmeldingsfristen overskrides, og man ev. gjennom mail eller annet klarer å etteranmelde seg, påløper dobbelt startkontingent. Hvis startkontingent er forhåndsbetalt av klubben, må som regel betaling av startkontingent for etteranmeldte løpere ordnes av løper/foresatt på renndagen. Dette kan ev. også gjelde henting av startnummer.

Etteranmelding bør unngås!

Brukere av klubbvåpen

På siste treningsdag før rennet (som regel torsdager uavhengig av om egen treningsdag er tirsdag eller torsdag), må en av foreldrene/foresatte møte opp og hente våpenet. Våpenet kan ikke leveres ut før det er pusset etter trening hvis det har vært i bruk, og den som skal stå for utleveringen må få tid til å sjekke at alt blir riktig. Man må derfor påregne at utleveringen tar litt tid, spesielt dersom det er mange løpere som skal på renn! Man medbringer ferdig utfylt utlånserklæring - 2. eksemplarer. Denne finner man på hjemmesiden under ¨………….(Det lønner seg å forhåndsutfylle denne med navn, adresse, tlf.nr. (mobilnr. er viktig) osv. og lagre på egen PC, så slipper man å skrive alt hver gang). Barn under 16 år kan ikke stå som låntager, så det er foreldre/foresattes navn som skal fylles inn i utlånserklæringen. Denne utlånserklæringen skal alltid følge våpenet.

Våpnene er alle merket med et nr., og våpen, sluttstykke og våpentrekk skal være merket med samme nr. Unntak: våpnene med blå stokk + linksgeværet har våpentrekk merket Bærums Skiklub. Man tar så våpenet med seg hjem. Der tas våpenet ut av trekket slik at man er sikker på at det holdes tørt/tørker. Sluttstykket skal oppbevares adskilt fra resten av våpenet, så det er viktig å huske på å få det med seg til rennet!

Løpere under 16 år har ikke anledning til å gå rundt med våpenet på ryggen uten å være i følge med voksen. Våpenet skal alltid oppbevares i våpentrekket når det ikke er plassert i stativ på standplass.

Fullstendige konkurranseregler finnes på www.skiskyting.no under Regler/bestemmelser - NSSFs nasjonale konkurransereglement.

 

Alle - Forberedelser/klargjøring for renn

Alle som skal bruke støtte, sjekker om de må ha med dette selv til rennet. Noen arrangører har støtter plassert på standplass. Dette vil stå i innbydelsen til rennet. Klubben har 15 støtter til utlån hvis man må ha det med selv.

Når renndagen kommer, møter man opp i god tid før innskyting starter hvis ikke annet er oppgitt fra klubben (tidspunktet for innskytingen står i renninnbydelsen). Hvis det er mange løpere hender det at det settes opp innskytingsliste som blir bekjentgjort på forhånd.

Klubben får tildelt innskytingsskiver avhengig av antall deltakere. De gangene startliste og antall innskytingsskiver for hver klubb er lagt ut på nettet før renndagen, vil trenerne kunne planlegge innskytingen på forhånd; ellers må dette skje etter fremmøte på rennstedet.

I renn med mange deltakere, kan det hende at arrangøren deler opp arrangementet slik at det blir innskyting og renn for de yngste aldersgruppene først, før man begynner med innskyting igjen og senere renn for andre aldersgrupper.

Innskytingen foregår etter startrekkefølge; dvs. at den første av klubbens løpere som skal starte, skyter inn først.

Når klubben har mange løpere med, vil flere trenere dele på innskytingen. Dermed vil også løpere som skal starte forholdsvis sent skyte inn tidlig.

Løperne må sørge for å holde seg klare når det nærmer seg deres tur. De skal ha minimum 2 fulle magasiner klare. Som regel har man ikke noe særlig tid til overs i den perioden innskytingen foregår, og det er helt nødvendig å opptre slik at alle rekker å skyte inn.

Når de er ferdig med innskytingen, lader løperne SELV opp det antall magasiner de skal bruke i rennet (varierer fra renn til renn om det er en eller to skytinger for de yngste. Juniorer og seniorer har to eller fire)

Den tiden man har til overs, brukes til å gjøre seg kjent med løypen (inkl. ev. strafferunde) og andre vanlige rennforberedelser. Hvis noen føler seg usikre på hvor løypen går, må foreldre/foresatte følge dem rundt (anbefales uansett for de yngste). Foreldrene må også forsikre seg om at løperen vet hvilken skive hun/han skal skyte på i rennet. Trenerne er som regel opptatt med innskyting, og vil vanligvis ikke rekke dette i tillegg.

 

Utsetting av våpen på standplass

Dette kan måtte gjøres litt forskjellig avhengig av antall løpere som deltar i rennet, og hvor trangt det er på standplass. Det vil bli gitt beskjed til de foreldre/foresatte man ønsker at skal bidra.

Løpere tom. 16 års-klassen bærer ikke med seg våpenet i løypen. De skal heller ikke vandre rundt på standplass på egenhånd med våpen. Arrangøren merker våpenstativene med startnummer slik at man vet hvor våpenet (og ev. støtten) skal plasseres og sørger for at våpenet og ev. støtte/bukk ligger klart på standplass når de skal skyte.

Det vil ofte være behov for at foreldre hjelper til også på standplass under renn. Typiske oppgaver vil da være å dele ut startnummer, klargjøre våpen for selve konkurransen (klistre startnummer på våpen, sjekke at løperne har fylt opp magasiner, sette våpenet og ev. støtte på plass i stativ ved riktig skive før rennstart). Disse oppgavene vil vi prøve å la gå på omgang.

Løperne pleier også sette stor pris på at noen står ute i løypen og heier - ikke bare inne på standplass!

 

Når rennet er over

Våpenet hentes på standplass og bringes med hjem. Husk å ta det ut av bærevesken og la det tørke. Egne våpen pusses.

 

Brukere av klubbvåpen

Våpen og utlånserklæring bringes tilbake til Jordbru før treningen starter neste treningsdag (som oftest tirsdag). Tidspunkt for tilbakelevering skal stå på utlånserklæringen. Våpenet pusses av den som har lånt det (på Jordbru hvis man ikke har pusseutstyr selv) slik at det er klart til bruk kl 1745

Kalender

August
MTOTFLS
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345